Antroposofie is een studiegebied binnen de geesteswetenschap met uiteenlopende stromingen vanuit de westerse cultuurgeschiedenis. Een spirituele filosofie met de nadruk op persoonlijke innerlijke ervaringen. Vanuit de educatieve filosofie van de Oostenrijker Rudolf Steiner (grondlegger van deze spirituele geesteswetenschap) is het vrije onderwijs ontstaan. Dit staat bekend als het Waldorf onderwijs en in Vlaanderen als het steineronderwijs. Een pedagogie die streeft naar intellectuele en praktische vaardigheden om het persoonlijke artistieke geïntegreerde te ontwikkelen. Bij het antroposofische leven horen jaarfeesten. Wil je weten welke dit zijn? Lees dan hieronder meer over deze jaarfeesten.

Drie koningen wordt op 6 januari gevierd

Bij dit feest worden de drie wijzen die uit het Oosten kwamen om het Christuskind te aanbidden herdacht. Elk van hen nam een cadeau mee voor het kindje Jezus, goud, mirre en wierook die je symbolisch kunt bekijken.

– Goud gaf men voor inzicht in de geestelijke en goddelijke wereld.
– mirre werd gegeven voor verbinding van de ziel met het onsterfelijke en het eeuwige.
– Wierook gaf men voor deugd en offerbereidheid

Maria Lichtmis is een feest op 2 februari

Het laatste feest van de lichtfeesten is Maria Lichtmis. Het is een feest van het steeds sterker wordende daglicht. Een feest waarmee men zich bewust is dat Moeder aarde aan de Schepping het nieuw geschapen licht opdraagt.

Zeven weken voor Pasen is er het Carnavalsfeest

Pasen valt jaarlijks niet op dezelfde datum, daarom wordt er over zeven weken voor Pasen gesproken. Carnaval is een uitbundig feest dat vanuit oudsher vooraf een sobere vastentijd kende. Tegenwoordig is het een groot verkleedpartij feest.

Een week voor Pasen viert men het Palmpasen

Voor en tijdens het feest Palmpasen worden er palmpaasstokken gemaakt, doorgaans door kinderen. De oorsprong hiervan ligt voor de tijd van Christus. Tegenwoordig herdenkt men de intocht van Jezus in Jeruzalem tijdens Palmpasen, door gebruik te maken van takken.

De eerste zondag na de eerste volle maan in de lente, is het Paasfeest

Met Pasen viert men het ontluiken van de lente en de opstanding uit de dood van Christus. Dit feest wordt gevierd vanuit hoop, verwachting en groei. Men staat tidens dit feest open voor ontwikkeling. Kleine kinderen vieren het feest vanuit een belangrijk punt; de aansluiting met de nieuwe ontwikkelingen in de ontluikende natuur. Grotere kinderen houden zich bezig met de opstanding van Christus.

Vijftig dagen na het Paasfeest viert men Pinksteren

Op aansluiting van het Paasfeest viert men Pinksteren. Hier viert men de uitstorting van de Heilige geest, waarbij een goddelijke bezieling een grote onderdeel is. De natuur speelt ook een grote rol bij dit feest. De bloei en groei zoals we die in de lente kennen, worden betrokken bij het pinksterfeest. Muziek en kleurrijke bloeiende natuur staan neutraal tijdens dit feest.

Op 24 juni viert men Sint Jan

Sint Jan valt samen met de zomerzonnewende, waar de dagen weer korter worden. Het feest van Sint Jan is het laatste feest voor de zomervakantie. Het feest word gevierd in veelal witte kleding en vrolijke bloemenkransen. Het feest is een herinnering aan het begin van de oogsttijd. Vroeger was men meer betrokken bij de groenten, granen en aardappelen die we eten. De oogsttijd was voor iedereen herkenbaar en zeer belangrijk. Het is een feest van Johannes de Doper. Men springt tijdens het feest over het Sint Jansvuur heen en genieten van de buitenlucht.

Michaelfeest is een feest op 29 september

Een feest gericht op een goede oogst en gezonde gewassen. Michael is de brenger van zonnekracht. Een krachtbron om de wintermaanden door te komen. Michael stimuleert je innerlijke kracht te gebruiken om het kwade in je en om je heen te bestrijden. Moed en doorzetting zijn twee sterke punten die tijdens dit feest naar voren komen. Het feest wordt gevierd op de laatste donderdag van september en wordt gevierd als een dag van dankbaarheid.

Op 11 november viert men Sint Maarten

Het was een ‘bedelfeest’ welke een lange tijd vooral voor de armen een zeer belangrijk feest was. Rijke burgers distantieerden zich er eerst van, pas in de 20ste eeuw veranderde de houding, doordat men de traditie wilden behouden. Men hoopte dat het een bekend vredesfeest zou worden. Het is uiteindelijk een feest geworden waar de invulling per streek verschillend is. Zo beleefde men de aandacht die Sint Maarten als ridder voor een bedelaar had, door deze zijn mantel aan te bieden, als een menslievende daad. Hierdoor wordt het feest in sommige streken als een feest van menslievendheid en offerbereidheid gevierd.

Advent: vanaf de vierde zondag voor Kerstmis

De adventstijd begint vier zondagen voor Kerst, en elke zondag wordt er een kaarsje aangestoken van de adventskrans. We leven naar Kerstmis toe en stellen ons open voor wat er uit de hemel naar ons toe zal komen. Het betekent ook dat het licht van de natuur, het uiterlijke licht, in deze tijd afneemt en heel zwak wordt. Hierna moet je aanspraak maken op jouw innerlijke licht. Het mooiste symbool hiervoor is het Christuskind, dat vanaf zijn geboorte verder mag groeien, ook in ons.

Sint-Nicolaas wordt gevierd op 5 december

Sint Nicolaas herinnert aan de bisschop van Myra, die heel veel goede dingen heeft gedaan. De diepere betekenis van dit feest is niet echt eenduidig te noemen. Enerzijds kan Sint Nicolaas een wegbereider zijn voor het Christuskind, anderzijds wordt hij ook gezien als iemand die ons leert hoe we één worden met het kind in onszelf. Daarnaast wordt dit feest simpelweg gevierd als een feest van geven en ontvangen.

Sint Lucia viert men op 13 december

Sint Lucia (een martelares), schonk het licht uit haar ogen aan een blinde. Hierdoor wordt ze gezien als een lichtgeefster.

Kerstmis

Het feest van Kerst wordt gevierd op het moment van de winterzonnewende. De zon is over haar diepste punt heen en vanaf dat moment wordt het weer lichter. De geboorte van het Christuskind in de Kerstnacht zorgt voor het goddelijke licht, dat op aarde komt.

Beeld: Waldorf handmade dolls from Shutterstock/Olga Che

8 thoughts on “Antroposofische jaarfeesten!

  1. Wat handig zo’n overzicht. Ik ken de meeste wel maar soms is er zo’n feest en dan vraag ik me af wat we nou eigenlijk vieren, oeps 🙂

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.