Vandaag kondigen Barbie® en een team van neurowetenschappers van de universiteit van Cardiff de bevindingen aan van een nieuwe studie. Deze vertrekt voor de eerste keer van de neurowetenschap en onderzoekt de positieve impact van spelen met poppen op kinderen. In de studie wordt aangetoond dat spelen met poppen hersengebieden activeert die de ontwikkeling van empathie en sociale informatieverwerkingsvaardigheden van kinderen bevorderen – zelfs als ze alleen spelen.

  • Het is aangetoond dat met poppen spelen hersengebieden activeert die geassocieerd worden met de verwerking van sociale informatie en empathie. Dit wijst erop dat kinderen, door – zelfs op eigen houtje – met poppen te spelen, deze vaardigheden kunnen oefenen, gebruiken en ontwikkelen.
  • Andere bevindingen tonen aan dat spelen met poppen kinderen meer empathie en sociale informatieverwerkingsvaardigheden bijbrengt dan activiteiten op de tablet, zelfs als ze alleen spelen.
  • Om de relevantie van de studie te begrijpen, lanceerde Barbie een onafhankelijk onderzoek in 22 verschillende landen. Hierbij werden 15.000 ouders bevraagd. 91 procent beschouwt empathie als een cruciale sociale vaardigheid en wil dat hun kind deze competentie dan ook ontwikkelt, maar slechts 26 procent is zich ervan bewust dat dit kan door hun kind met poppen te laten spelen.
  • Vandaag lanceert Barbie een online hub met materiaal voor ouders, zorgverleners en kinderen, om hen te ondersteunen in hun sociale informatieverwerkingsvaardigheden. Dit materiaal is ontwikkeld in samenwerking met dr. Michele Borba, toonaangevend empathiedeskundige, auteur en pedagogisch psycholoog.

In het afgelopen anderhalf jaar brachten senior docent Sarah Gerson en collega’s van het Centre for Human Developmental Science van de universiteit van Cardiff in kaart welke voordelen spelen met poppen voor het brein oplevert. Ze gebruikten daarvoor neurobeeldvormingstechnologie. Ze bekeken de hersenactiviteit van 33 kinderen* tussen 4 en 8 jaar oud terwijl ze met een paar barbiepoppen aan het spelen waren. Hierbij ontdekte het team dat de posterieure superieure temporele sulcus (pSTS) werd geactiveerd. Dit is een gebied van de hersenen dat wordt geassocieerd met de verwerking van sociale informatie zoals empathie. En het lichtte zelfs op wanneer het kind alleen speelde. Deze voordelen van alleen met poppen spelen bleken voor zowel jongens als meisjes hetzelfde te zijn.

Dr. Gerson legt uit: “Dit is een compleet nieuwe bevinding. We gebruiken dit gebied van de hersenen als we aan andere mensen denken, en meer specifiek aan de gedachten of gevoelens van een ander. In tegenstelling tot bijvoorbeeld het oplossen van vraagstukken of het bouwen van torens, moedigt spelen met poppen kinderen aan om hun eigen kleine denkbeeldige wereldje te creëren. Kinderen worden aangezet om na te denken over andere mensen en over hoe ze met elkaar omgaan. Dat de pSTS tijdens de studie werd geactiveerd, toont aan dat spelen met poppen kinderen helpt om bepaalde sociale vaardigheden te oefenen, die ze op latere leeftijd nodig zullen hebben. Omdat is aangetoond dat dit hersengebied op alle zes de continenten een vergelijkbare rol speelt bij het ondersteunen van empathie en sociale verwerking, zijn deze bevindingen vermoedelijk niet gebonden aan een bepaald land.”

Om de gegevens voor het onderzoek te verzamelen, werd het spel van de kinderen in verschillende segmenten opgesplitst. Zo kon het team van Cardiff de hersenactiviteit bij ieder soort spel afzonderlijk vastleggen: alleen met de poppen spelen; samen met iemand anders met de poppen spelen (de onderzoeksassistent); alleen op de tablet spelen en samen met iemand anders op de tablet spelen (de onderzoeksassistent).

In het onderzoek werden verschillende barbiepoppen en -speelsets gebruikt. De onderzoekers plaatsten de poppen en sets aan het begin van de test telkens op dezelfde plek terug om voor alle kinderen dezelfde ervaring te garanderen. Op de tablet speelden de kinderen open en creatieve spelletjes (in plaats van spelletjes op basis van regels of waarbij ze missies moesten vervullen) om een soortgelijke speelervaring te bieden als bij het spelen met poppen.

De bevindingen van het onderzoek tonen aan dat wanneer kinderen alleen met poppen spelen, hun pSTS evenzeer wordt geactiveerd als wanneer ze met anderen spelen. Uit de studie blijkt ook dat er veel minder activering van de pSTS te zien is als kinderen alleen met hun tablet spelen. De spelletjes waren nochtans redelijk creatief.

Om de relevantie van deze neurowetenschappelijke bevindingen te begrijpen, heeft Barbie zelf een wereldwijd onderzoek** laten uitvoeren waarbij meer dan 15.000 ouders van kinderen in 22 landen werden bevraagd. Uit de resultaten blijkt dat 91 procent van de ouders empathie als een cruciale sociale vaardigheid beschouwt en wil dat hun kind deze competentie ontwikkelt. Slechts 26 procent is zich er echter van bewust dat dit kan door hun kind met poppen te laten spelen. Nu kinderen meer tijd thuis doorbrengen, maken ouders zich steeds meer zorgen over de ontwikkeling van sociale vaardigheden bij hun kind. Meer dan twee derde (70 procent) geeft aan zich zorgen te maken over hoe dit isolement hun kind zal beïnvloeden en hoe hun kind met anderen omgaat. Ook moedigt 74 procent van de ouders hun kind eerder aan om met een bepaald stuk speelgoed te spelen als ze weten dat het hun kind helpt om sociale en emotionele vaardigheden, zoals empathie, te ontwikkelen.

“Als leiders in het poppensegment hebben we altijd al geweten dat met poppen spelen een positieve invloed op kinderen heeft, maar tot nog toe hadden we geen neurowetenschappelijke gegevens om deze voordelen te staven,” zo vertelt Lisa McKnight, SVP en Global Head van Barbie & Dolls, Mattel. “De bevindingen van dit onderzoek benadrukken dat spelen met poppen zoals Barbie, kinderen op een positieve manier op de toekomst voorbereidt. Ze verwerven er namelijk sociale vaardigheden door (zoals empathie). Onze missie is om het grenzeloze potentieel van elk kind te blijven aanspreken. We zijn er dan ook trots op dat we poppen aanbieden die vaardigheden stimuleren waarvan we weten dat ouders ze belangrijk vinden en die bepalend zijn voor het toekomstige emotionele, academische en sociale succes van kinderen.

Barbie zet deze bevindingen kracht bij met de online hub Barbie.com/nl-nl/benefitsofdollplay. Deze bevat materiaal voor ouders, zorgverleners en kinderen, om hen te ondersteunen bij de ontwikkeling en het gebruik van hun sociale verwerkingsvaardigheden. Dr. Michele Borba, toonaangevend empathiedeskundige, auteur en pedagogisch psycholoog, werkte mee aan de ontwikkeling van dit materiaal.

Michele Borba: “De recente wetenschappelijke bevindingen van de universiteit van Cardiff en Barbie zijn buitengewoon en zo relevant voor de tijd waarin we leven, zeker gezien de beperkte sociale interactie voor onze kinderen. Het is aangetoond dat kinderen die al vroeg in het leven empathie en sociale vaardigheden hebben ontwikkeld, meer kans hebben om betere cijfers te halen, langer op school te blijven en over het algemeen gezondere keuzes te maken. Empathische kinderen komen ook eerder op voor een kind dat gepest wordt en proberen het conflict op te lossen. Het feit dat kinderen deze vaardigheden kunnen ontwikkelen door met poppen als Barbie te spelen, is opmerkelijke en nuttige informatie voor ouders.

De resultaten van het onderzoek worden vandaag gepubliceerd in Frontiers in Human Neuroscience onder de titel ‘Exploring the Benefits of Doll Play through Neuroscience’. Deze studie is een eerste stap om meer inzicht te krijgen in de positieve impact van spelen met poppen, maar er is nog verder onderzoek nodig om op deze eerste bevindingen voort te bouwen. Daarom leggen dr. Sarah Gerson en het team van de universiteit van Cardiff zich in 2021 samen met Mattel verder toe op neurowetenschappelijk onderzoek.

Voor de Benelux regio heeft Dr. Marcia Goddardneurowetenschapper en auteur van het boek ‘Brein in aanbouw’ zich gebogen over dit onderzoek en hierbij haar inzichten: “Dit onderzoek geeft voor het eerst neurowetenschappelijk bewijs voor iets wat al langer gedacht werd: fantasiespel heeft een duidelijk meetbaar effect op de sociale ontwikkeling van kinderen en stimuleert het empathisch vermogen. Deze bevestiging is belangrijk, omdat we nu met zekerheid kunnen zeggen dat het zinvol en misschien zelfs wel essentieel is om kinderen te stimuleren deel te nemen aan fantasiespel, bijvoorbeeld door met poppen te spelen. Het feit dat er geen geslachtsverschillen werden gevonden, bevestigt het beeld dat dit niet alleen van toepassing is op meisjes, wat vanuit de traditionele geslachtsrollen vaak wordt gedacht, maar ook op jongens. Empathisch vermogen is een van de belangrijkste vaardigheden van de toekomst. Het is dus cruciaal dat we hier aandacht aan blijven besteden, zowel in de opvoeding als in het onderwijs.”
*Studie uitgevoerd met 42 kinderen (20 jongens en 22 meisjes) van 4-8 jaar oud. Van 33 kinderen werden de volledige gegevens geregistreerd.
**Onderzoek door OnePoll in juli 2020 in 22 verschillende landen waarbij 15.000 ouders van kinderen van 3-10 jaar oud werden bevraagd.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.