Ik las laatst in één van de vele Facebook-groepen waar ik lid van ben meerdere keren de vraag hoe het nou zit met de achternaam van je kind(eren) wijzigen. Ik heb het zelf nog nooit bij de hand gehad, maar ik vond het interessant om het allemaal voor jullie uit te zoeken. Een achternaam wijzigen kan alleen onder zeer strenge voorwaarden. Een verzoek hiervoor kun je indienen bij Justis.

Je kunt de achternaam van een minderjarig kind (jonger dan 18 jaar) uitsluitend in bepaalde situaties en onder strenge voorwaarden laten wijzigen.

Ouderlijk gezag
Het is alleen mogelijk voor wettelijke vertegenwoordigers van een kind, om een verzoek tot naamswijziging voor een kind in te dienen. Dit houdt in, de personen die ouderlijk gezag hebben. Indien beide ouder het gezag hebben, dan moeten ze ook allebei het formulier van het verzoek tot naamswijziging ondertekenen. Indien één van de ouders geen handtekening zet, kan het verzoek niet in behandeling worden genomen. De andere ouder kan echter wel een verzoek om vervangende toestemming indienen bij de rechtbank. Sowieso dient de persoon van wie het kind de achternaam krijgt, het verzoek ondertekenen en indien het kind 12 jaar of ouder is, moet hij/zij ook instemmen. Justis zal overigens altijd naar de mening van de andere ouder vragen, zelfs als deze geen gezag of contact heeft of geen alimentatie betaalt.

Scheiding ouders
Als een kind wordt geboren, dan kiezen de ouders welke achternaam het kind krijgt. Ze kunnen kiezen uit de achternaam van de vader of van de moeder. Deze gekozen achternaam kan in een beperkt aantal gevallen worden veranderd;

Na ontbinding van een huwelijk (ook wel een scheiding genoemd), het verbreken van een geregistreerd partnerschap of een beëindiging van samenwoning van de ouders. Het kind kan dan de naam krijgen van de ouder die het kind verzorgt en opvoedt. Als de partner met wie de verzorgende ouder het kind opvoedt en verzorgt niet de ouder is, dan kan het kind de naam van de partner krijgen. Als het kind wordt verzorgd of opgevoed door een pleegouder of verzorger, dan kan het ook de naam van de pleegouder of verzorger krijgen.

Hoofdvoorwaarde hiervan is dan het kind een aantal jaren is opgevoed en verzorgd door de partner, pleegouder of verzorger. Dit noemt men de “verplichte verzorgingstermijn”. Deze wordt berekend vanaf de dag waarop het verzoek tot naamswijziging is ingediend. Afhankelijk van de leeftijd van het kind, geldt er een termijn van 3 of 5 jaar. Deze periode gaat in na de ontbinding van het huwelijk of de verbreking van de buitenhuwelijkse samenleving. Bij een echtscheiding gaat dit in op de datum waarop de beslissing van de rechter is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Ook al bent u eerder uit elkaar gegaan, maakt het geen verschilt voor de berekening van de verzorgingstermijn. Bij verbreking van de buitenhuwelijkse samenleving gaat de verzorgingstermijn in op de datum van verbreking, zoals vermeld in de Basisregistratie Personen.

Een verzorgingstermijn van 5 jaar geldt voor een kind jonger dan twaalf jaar. Voor een kind van 12 tot 18 jaar geldt een verzorgingstermijn van 3 jaar. Indien er een verzoek tot naamswijziging ingediend wordt voor meer kinderen binnen één gezin, dan geldt een verzorgingstermijn van 5 jaar als één van de kinderen jonger dan 12 jaar is.

Uitzondering op de hoofdvoorwaarde
Indien er aan de verplichte verzorgingstermijn wordt voldaan, maar de andere ouder geeft te kennen bedenkingen te hebben met betrekking tot de naamswijziging, dan wordt het verzoek in principe afgewezen.

Voor kinderen jonger dan 12 jaar geldt dat het verzoek kan worden toegewezen als er sprake is van één van de volgende uitzonderingen;

*De weigerende ouder is onherroepelijk veroordeeld vanwege het plegen van misdrijven tegen het kind.
*De verzoeker kan aantonen dat de ouder van wie het kind de naam heeft, niet of nauwelijks met het kind heeft samengeleefd. In de brochure Naamswijziging staat hoe dit kan worden aangetoond.

Indien het minderjarige kind 12 jaar of ouder is, kan het verzoek wel worden toegewezen als hij/zij de naamswijziging zelf wil. Voorwaarden zijn dat hij/zij zelf moet instemmen met de indiening van het verzoek en dat hij/zij ondanks de bedenkingen van de andere ouder blijft instemmen met wijziging van de achternaam.

Belangrijk om te weten: als het verzoek voor toewijzing in aanmerking komt, wordt er altijd nog een belangenafweging gemaakt.

Verschillende namen in een gezin
In sommige gevallen hebben kinderen verschillende achternamen (ook van dezelfde ouders). Dit kan bijvoorbeeld voorkomen als de kinderen in verschillende landen zijn geboren. Dit komt door de toepassing van regels van het internationaal privaatrecht. Je kunt dan besluiten om alle verschillende namen van de kinderen te wijzigen in dezelfde naam. Daarvoor geldt wel een aantal voorwaarden;

*Het verschil in achternaam tussen de kinderen is ontstaan als gevolg van de toepassing van regels van internationaal privaatrecht.
*Het moet gaan om kinderen van dezelfde ouders.
*Justis kan het verzoek alleen toekennen als voor alle kinderen van het gezin dezelfde achternaam wordt gevraagd (eenheid in het gezin).

Kinderen met meerdere nationaliteiten
Minderjarigen die naast de Nederlandse nationaliteit ook een andere nationaliteit hebben, kunnen een verzoek tot naamswijziging indienen. Het gaat dan om wijziging in de achternaam die zij volgens het recht van die andere staat hebben. Dit kan een dubbele achternaam zijn.

Afbeelding: Pixabay
———-
Meer informatie over het wijzigen van de achternaam van een meerderjarig persoon kun je hier vinden

5 thoughts on “Achternaam minderjarig kind wijzigen, hoe zit dat?

 1. [url=http://www.blountsfolly.com/admimn/banner.php?q=915-Oxymetholone-Nz,Oxymetholone-Powder-For-Sale,Testosterone-Powder-Source.html]Oxymetholone Nz[/url]
  While you are building a curriculum vitae, attempt to incorporate some of the keywords and phrases that the work you will be signing up to wants. At times, organizations will eliminate resumes based on these words, because it is an extremely fantastic way to get the involve a job interview through your curriculum vitae.
  [url=http://www.jkit.in/wp-includes/confuse.php?g=966-Primobolan-Supplement-Clomid-Australia-Price-Mesterolone-Ireland]Primobolan Supplement[/url]
  You possibly will not have believed school will take significantly preparing, but you should know greater now. You need to get all you can accomplished beforehand so that you can concentrate on other significant things as you become started. Be sure you keep in mind suggestions you’ve read when you start with your school trip.Excellent Easy Methods To Appropriately Homeschool
  [url=http://www.ryanasmussen.com/wp-content/search.php?t=1392-Testosterone-Propionate-Before-And-After-Oxandrolone-For-Sale-Oxymetholone-Dosage/]Testosterone Propionate Before And After[/url]
  The tips offered to you on this page are only able support your needs in the event you commence using them. Ensuring that to put into action the advice provided in this article can assist you steer a a lot less stress filled lifestyle.Operating a blog Suggestions That Could Help You Save Several Migraines!
  [url=http://www.mynoblecareer.com/wp-includes/backup.php?y=1438-Testosterone-Singapore-Law-Clomid-Australia-Price-Mesterolone-Ireland/]Testosterone Singapore Law[/url]

 2. [url=http://www.misterarabic.com/imgs/destaques.php?name=1556-Trenbolone-Acetate-Price-Uk-Methandienone-China-Oxymetholone-Manufacturer]Trenbolone Acetate Price Uk[/url]
  The standard cosmetic plastic surgery time to recover is around four weeks, but about the second 7 days, it is possible to currently resume your lifestyle. Ensure that if you are presently used, you talk to your boss about acquiring healthcare depart or getting a getaway. It is important that you don’t get fired from your career due to your surgery.
  [url=http://www.xuma.com.tr/cook/footer.php?yu=1232-Testosterone-Cypionate-For-Sale-Canada,Testosterone-Cypionate-Sale-Online,Testosterone-Undecanoate-Half-Life]Testosterone Cypionate For Sale Canada[/url]
  If you have a limited plan for garments, steer clear of acquiring outfits which can be modern which will only endure for any year. Design fads rapidly go out of style, and you will be stuck with clothes that can make you really feel like yesterday’s style princess. Stick to the vintage seems which can be ageless.
  [url=http://www.qa.lpc.rmutl.ac.th/images/open.php?put=Buy-Stanozolol-Online-Nandrolone-Steroids-Trenbolone-Acetate-Powder-Suppliers-267/]Buy Stanozolol Online[/url]
  When keying in a Web address inside your iPhone’s Safari internet browser, you can maintain across the “.com” option at the end from the keyboard to create up a list which has other domain suffixes. To pick one, just glide your finger around them and launch as soon as the suitable suffix is featured.
  [url=http://aecbatteries.com/img/class.php?nld=1047]Stanozolol For Dogs[/url]

 3. [url=http://www.courieralliance.com/care/catalog.asp?key=102]Cialis Pharmacy Spain[/url]
  Make use of the macro method to get obvious near-up images. As an alternative to fiddling using the lenses whenever you will want close-up of your modest object, just use the macro mode. Utilizing the macro method will assist you to get crystal clear, near-up photographs using a smooth emphasis.
  [url=http://www.indrajit.in/css/body.asp?mens=205-Kamagra-Barcelona-En-Mano,Cialis-Generico-India,Comprar-Kamagra-Gel-Online/]Kamagra Barcelona En Mano[/url]
  It is very important to experience a very good attorney go over your professional real estate property deals. Be sure they know all about real-estate and can go over everything you have. This will make sure that you are guarded and you may be getting the best bargain probable.
  [url=http://www.o-crm.ru/includes/router.asp?x=223-Hgh-For-Sale-China-Igf-1-Lr3-Igtropin-For-Sale/]Hgh For Sale China[/url]
  In case you have every day if you feel as if you can obtain a lots of writing carried out, take advantage of it. You will notice that you will possess these days, and you then will also have other time where by it will be difficult for you to publish anything at all in any way.
  [url=http://www.o-crm.ru/includes/router.asp?x=298-Igf-1-Lr3-Cycle-Buy-Jintropin-Online-Getropin-Uk/]Igf 1 Lr3 Cycle[/url]

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.